Restaurering
Oljing av dekk og smøring av blymønje
Dekket er nå oljet og klart til kitting. Skroget er også smurt med blymønje der ishuden skal monteres.


Dekket begynner å ta form
Dekksbjelker, rekkestøtter, dollbord og drivreim er nå på plass og jobben med legging av dekksbord er igang. Arbeidet med nytt dekkshus og storluke er også igang og den "nye" Christiane begynner å ta form.

Alle dårlige spant og hud utvendig er nå skiftet
Arbeidet med restaureringen går etter planen. Båtbyggere fra Moen Trebåtbyggeri, samt en aktiv dugnadsgjeng har i hele høst jobbet hardt for å komme dit vi er i dag.

Alle dårlige spant, dvs 52 løpementer, har nå blitt skiftet. Nye furuspant er på plass. 240 løpemeter med ny eikehud under vannlinjen, samt noen dårlige deler i skutesiden er også på plass. Christiane begynner å se ut som en hel båt igjen.

Båtbyggerne holder nå på med garnering innvendig samt bytting av rekkestøtter. Neste steg på planen er dekket. Slik det ser ut pr i dag så kommer Christiane på vannet igjen rundt 1. juli.

Restaurering av skrog, dekk og tilbakeføring av dekkshus har startet
Etter en anbudsrunde på den jobben vi nå skal gjenomføre falt valget til slutt på Risør Trebåtbyggeri. De vil starte jobben med å bytte 240 meter med hudplank under vanlinjen, montere garnering, bytte dekk og tilbakeføre dekkshus til slik det var i 1925. Dette blir en meget spennende vinter der mye kommer til å skje med skuta. Neste sommer vil hun fremstå som en ny og flott dame.

Christiane er nå oppe på slipp på Moen Trebåtbyggeri i Risør og restaureringsarbeidet er i gang. Flittige dugnadsjeler har de siste månedene revet gamle deler av båten som skal byttes ut. Innredningen er også demontert slik at trebåtbyggerne kan komme igang med å rive hud under vannlinje samt montere garnering. Bilder fra dugnadsjobbing finner du her

Risør Trebåtbyggeri vil gjennom hele vinteren holde sine sider oppdater med bilder og informasjon fra restaureringen hver torsdag. Følg med på: http://www.woodenboat.net/page.php?language=1&page=113

Restaureringsplan
Det foreligger konkrete planer for full restaurering av Christiane. Målet er å tilbakeføre henne til utseendet anno 1925. Arbeidet med restaureringsplaner har gått over flere år. I 1984 laget Knut Kielland Gransæther tegninger for restaureringen. I 1995 ble en mer detaljert restaureringsplan vedtatt. Denne planen fastlegger prinsippene for restaureringen, og hvilke tilpasninger som må gjøres ut av sikkerhet og praktiske hensyn. Planen skal ligge til grunn for alle endringstiltak som gjøres på skuta.

I 1996 foretok Norsk Sjøfartsmuseum en befaring på Christiane, og ga råd om videre arbeid. Ut fra dette ble det innhentet mer informasjon fra dem som fremdeles kan fortelle hvordan Christiane var opprinnelig, om bruk, og om livet ombord. På basis av tilgjengelig dokumentasjon utarbeidet Peder Borgar Knutsen i 1997 en rapport som i detalj anviser hvordan akterskipet skal restaureres med nytt dekkshus, nytt styreopplegg og flytting av mesanmasta.

De viktigste restaureringstilkene vil være dekkshus og nytt rattopplegg, samt ny og dobbelt så lang klyverbom (baugspryd). Videre må det planlegges mot full utskifting av riggen.