Nyhetsbrev juni 2021

Du kan lese PDF-versjonen av nyhetsbrevet her.

Tekstversjon:

Christiane-nyhetsbrev-01

2. juni 2021
Nyhetsbrev Christianes Venner – status Christiane

Kjære Christianes Venn,
Verden er stadig rammet av den pågående koronapandemien. Dette påvirker oss alle på ulike måter, også aktivitetene rundt Christiane, herunder organisert aktivitet både for medlemmer og sjøspeidere. Vi synes selvsagt dette er synd – da vi jo som alle andre ønsker oss tilbake til en normal hverdag. Styret, i samarbeid med gruppeledelsen i 5. Drammen Sjø, har arbeidet, og arbeider jevnlig, for å se på hvilke muligheter vi har for medlems- og sjøspeideraktivitet i koronatid. Vi følger smittesituasjonen og koronareglene nøye etter hvert som de utvikler seg.

Da det i det siste ikke har vært så mye aktivitet ønsker vi å summere opp litt status i dette nyhetsbrev.

Christiane i Engelsviken
Christiane ble i slutten av april transportert til Engelsviken hvor hun nå er for diverse små og store arbeider om bord. Her har motoren fått en sjekk, service og overhaling. Dette arbeidet utføres på bakgrunn av en vurdering av motorens tilstand i fjor. Vi ønsker en driftssikker motor – og med vedlikehold/hjelp fra Engelsviken får vi krysset av dette punktet.

Videre blir vanntanken skiftet ut da det var lekkasje i den gamle. Skipets toalett har bydd på problemer de siste to årene og blir også skiftet ut med en ny. I tillegg er styresylindere byttet da også disse har skapt utfordringer i form av lekkasje.

Alle ovenstående arbeider utføres av Engelsviken Slipp A/S og er finansiert ved hjelp av midler fra blant annet Sjømannsforeningens legat, Sparebankstiftelsen og Energistøtten. Vi takker både givere og Engelsviken Slipp for muligheten til å utbedre alt dette.

Vårpuss 2021
Grunnet den rådende smittesituasjonen i mars og april valgte vi å utsette vårpussen om bord til et senere tidspunkt med lavere smitte i samfunnet. Samtidig avventet vi klarering fra Engelsviken. Disse faktorer medfører at årets vårpuss om bord er kraftig forsinket mot normalen. Både styret i Christianes Venner og gruppeledelsen i 5. Drammen Sjø har vært samstemte om at årets seilsesong blir noe forsinket/justert som følge av dette.

CHRISTIANE forventes returnert til Drammen helgen 5-6. juni som det ser ut nå. Deretter vil vi gå i gang med tradisjonell vårpuss om bord. Det planlegges en noe mindre arbeidsplan i år; vi tar kun det mest nødvendige denne sesongen for å bli klare i tide til sommerens turer. Vi legger opp til arbeid om bord for både sjøspeidere/rovere og medlemmer – se separat oversikt over dugnadskvelder som blir utsendt på mail og gjort tilgjengelig på FB/web.

Sesongen 2021
I år som i fjor prøver vi å gjennomføre turer så godt det kan la seg gjøre, med smitteforebyggende tiltak og begrensninger på antall om bord. Vi legger opp til primært dagsturer, inntil smittesituasjonen er forbedret. Turene gjennomføres dersom de lokale smittevernreglene tillater det. Det er også planlagt turer for sommerskolen i Drammen i uke 25, 31 og 32. Sjøspeiderne planlegger å gjennomføre de vanlige turer, dog i modifiserte korona-varianter. Årets sommerleir går til Vestre Bolærne fra 26. juni til 4. juli.

Turer for medlemmer
I år legges det opp til i alt tre medlemsturer, dersom koronasituasjonen tillater det på de aktuelle tidspunkter.
• Tirsdag 3. august 2021 kl. 18:00-21:00
o Kveldstur på fjorden
• Lørdag 28. august 2021 kl. 12:00-21:00
o Dagstur på fjorden, t/r Svelvik eller Holmsbu. Om været tillater det setter vi seil noen timer. Arrangerer bespisning.
• Torsdag 23. september 2021 kl. 18:00-21:00
o Kveldstur på fjorden
Vi ønsker alle medlemmer velkommen om bord til disse turer. Se egen mail/invitasjon som blir sendt ut i løpet av juli/august. Alle turene står også oppført i vår kalender på www.christiane-drammen.no. Med forbehold om endringer/kansellering grunnet Covid-19.

Ny kartplotter om bord
Ettersom vår gamle kartplotter tok kvelden i fjor – ble det anskaffet en ny fra Furuno. Den nye er en TZTL12F og blir montert og satt opp i disse dager. Kartplotteren er finansiert ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen og Fam. Løvdokken.

Utdanning av nye skippere
To rovere tok i 2019/2020 den tradisjonelle D5L-utdanningen. Remi Pettersen og Sunniva Eriksen, begge aktive i ledelsen i 5. Drammen Sjø og på Christiane, vil utover sommeren gjøre sine siste treningsturer før de går opp til praktisk eksamen/utsjekk. Vi ønsker de lykke til og ser frem til å få to nye skippere med på laget.

Medlemskontingent
På årsmøtet ble det besluttet at årets kontingent fortsetter på 400,- per medlem. Informasjon om innbetaling av kontingent blir utsendt til alle medlemmer i overgangen mai/juni. Vi håper du også fremover ønsker å være medlem og støtte opp om Christiane.

Svelvik 175 år i 2020 – musikkvideo med Christiane
Gjengen bak sommermusikalen Den gode hensigt måtte dessverre avlyse fjorårets forestilling grunnet Covid-19. Den samme gjengen fikk i stedet laget en flott musikkvideo i forbindelse med 175-årsjubileet i Svelvik i 2020. Filmsnutten kan sees ved å klikke på denne lenken: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YY2duhrA07M

Vi må håpe vi snart kan komme tilbake til en mer normal hverdag uten restriksjoner, men inntil da, blir vi nødt til å gjøre det beste ut av det så godt vi kan.

Med vennlig hilsen
Hermann Franer
Leder, Christianes Venner
www.christiane-drammen.no

---

Se også Facebook-siden til Christianes Venner.


Tilbake