Galeasen Christiane er et av de få minner Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk på kysten. Christiane er bygget i 1879,
ved Sandviken gård mellom Svelvik og Sande. Fra 1925 er hun hjemmehørende i Drammen.
Årsmøte 13. mars 2018 kl. 19:00 

Årsmøte 2018

Kjære Christianes Venn,

Godt nytt år!

Med dette innkalles det, ifølge § 3 i foreningens lover, til foreningens årsmøte:

Dato: tirsdag 13. mars 2018
Klokken: 19:00
Sted: Drammen Havns lokaler i Hans Kiærsgt 1, 3041 Drammen

Saksdokumenter, årsberetning etc.:

Årsberetning 2017

Balanse 2017

Resultatregnskap 2017

Saksliste:

0. Velkommen. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning om foreningens virksomhet i det forløpne år
3. Årsregnskap over anvendelsen av foreningens pengemidler
4. Medlemskontingent for 2018
5. Forslag til budsjett for 2018
6. Valg av styre
7. Valg av valgkomité
8. Innkomne saker. Innstilling til styret og vedtak
9. Eventuelt/orienteringer
10. Foredrag "Speidernes aktivitet 2017"
11. Avslutning

Ref. pkt. 9.: innmelding av saker sendes til sekretær Bernt M. Winness senest 25. februar.

Innstilling fra valgkomiteen deles ut på møtet.

Det blir enkel bevertning.

Velkommen og vel møtt!

Med seilerhilsen
CHRISTIANES VENNER


 

Aktiviteter