Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 14. desember

På grunn av store utfordringer med å opprettholde personlige sertifikater og derav drifte Christiane som passasjerskip, besluttet et enstemmig ekstraordinært årsmøte å levere inn passasjersertifikatet.

Les referat fra ekstraordinært årsmøte 2016 her.

På ordinært årsmøte i mars 2017 vil en detaljert plan om fremtidig drift og vedlikehold legges frem.Tilbake