Årsmøte 2015: 25 mars kl. 19:00

OBS: oppdatert 09.03.2015 med 4 PDF'er: innkalling, årsberetning, resultat, balanse.

 

---

Til gode medlemmer i Christianes Venner

Med dette innkalles det, ifølge § 3 i foreningens lover, til foreningens årsmøte:

Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 på Vakta, Storloftet, Rundtomsvingen 9, 3041 Drammen

Saksliste:
0. Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Foredrag: Den Norske Turistforening.
3. Styrets årsberetning om foreningens virksomhet i det forløpne år.
4. Årsregnskap over anvendelsen av foreningens pengemidler.
5. Forslag til budsjett for 2015.
6. Eventuelle forslag til endringer i lovene.
7. Eventuelle innkomne saker. Innstilling til styret og vedtak.
8. Valg av styre.
9. Valg av valgkomité.
10. Eventuelt/ orienteringer.

Årsberetning, årsregnskap og øvrige dokumenter ligger tilgjengelig på www.christiane-drammen.no senest syv dager før årsmøtet og er å få på årsmøtet.

Det blir enkel bevertning med kaffe/ mineralvann.

Ref. pkt. 7.: innmelding av saker sendes til sekretær Bernt M. Winness:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest 17. mars (åtte dager før møtet).

OBS: påmelding til årsmøtet 2015 skjer til sekretær Bernt M. Winness:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller mobil 91 73 73 72 senest 18. mars (syv dager før møtet).

Vel møtt - velkommen!

Med seilerhilsen
CHRISTIANES VENNER
For styret
---
Bernt M. Winness
Sekretær

Christianes Venner, Pb 2242, N-3003 DRAMMEN, NORWAY.

Tilbake