Foredrag på årsmøtet 25 mars
Levetidsforlengelsen

Melding om skonnerten "Svanen", 31.08.2011

Finansieringen av reparasjoner/fornyelser i skrog og rigg, varme- og sanitæranlegg m.v er på plass først og fremst takket være tilsagn fra Riksantikvaren.  "Svanen" seiler til verftet A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri mandag den 5. september.  

Innen den tid vil sesongens siste tokt med medseilere være gjennomført.  Det dreier seg om et 3-dagers tokt i regi av Røde Kors innenfor prosjektet "Fra soning til frihet".  Blir erfaringene med dette oppdraget gode, er planen å utvide samarbeidet med Røde Kors om dette neste år.  Dermed håper vi å kunne supplere sommertoktene med skoleklasser, "Legatet" og Redningsselskapet med andre tokt vår og høst.  Sommerens tokt har generelt blitt meget vellykkete og er gjennomført uten uhell og havarier av betydning.

Underveis til Hvide Sande vil "Svanen" dessuten delta i et arrangement ved Søfartsmuseet i Løgstør i Limfjorden den 9. til 11. september, innen rammen av IKON programmet der Norsk Maritimt Museum er en av partnerne.

Arbeidene forbundet med levetidsforlengelsen starter på veftet den14. september og skal være ferdigstilt innen den 20. mai 2012.

Takket være bidrag fra UNI-stiftelsen på tilsammen kr 750.000, vil vi nå være i stand også til å fornye hele det elektriske anlegget om bord og dessuten få montert et tidsmessig brannvarslingsanlegg.  I dag fikk vi dessuten melding om at Oslo Maritime Stiftelse har bevilget kr 100.000 til "Svanen".  Sammen med bidrag fra Eckbos Legat og Christiania Seilskuteklubb tidligere i år, gjør disse tilskuddene det mulig for oss å få dekket utrustning og driftsundeskudd i år.

Rederiet arbeider dessuten videre med å finne finansiering til en rekke ekstraarbeider og nytt utstyr som det er hensiktsmessig å få utført/montert samtidig som skibet likevel er på verft.  Det dreier seg bl.a om ny kommunikasjonsradio (som vi trenger for å få utvidet fartsområdet for skibet), en ny radar til erstatning for den 20 år gamle vi har, og om ny hjelpemaskin.  Vi planlegger også visse endringer i innredningen for bedre å tilpasse skibet også til tokt med voksne medseilere.

Thoralf Ulrik Qvale
Styreleder
Bilde og tekst er hentet fra Svanen’s hjemmeside


Tilbake