18 Juni Pressemelding fra Norsk Forening for Fartøyvern
Overskrift:  På speidertokt i gammel skute
Christiane pakking av seil


I sommer setter ”Christiane” seil. 25 ungdommer er klare for årets speidertokt. En reise i et seilende kulturminne gir opplevelse av tilhørighet og felleskap samtidig som det bygger broer i forståelsen av fortid og nåtid.


For 20. året på rad reiser ”Christiane” ut på tokt med skipet lastet full av ungdommer i alderen 14-18 år. Denne gangen går turen til Tredalen på Hvaler og varer fra 26. juni til 10. juli. Turen til og fra vil være fylt av seilingsprogram. Her vil ungdommene lære knop og stikk, rigging av seil, navigasjon og alt som hører til god gammeldags sjømannskap. En enda rikere opplevelse får deltakerne av at opplæringen foregår om bord en gammel galeas, ”Christiane”, rik på kulturhistorie.

Galeasen ”Christiane” ble bygd i 1879 ved Sandviken gård i Vestfold. Fra 1925 ble hun hjemmehørende Drammen. ”Christiane” gikk med sand fra Drammen helt fram til begynnelsen av 1960-tallet. Den fine sanden fra Drammen var ettertraktet på byggplassene i Oslo. I dag er ”Christiane” den eneste sandjakten som er bevart i Norge og et av de få minnene Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk langs kysten. ”Christiane” ble overtatt av sjøspeidere i 1965 og blir i dag brukt som treningsfartøy for speiderne.

Det er viktig at barn og unge ser og opplever de tradisjonelle fartøyene. På den måten ser og forstår de utviklingen i historien fram til i dag. Gjennom verneverdige fartøy blir de unge klar over hva skipsfart og fraktefart har betydd, ikke bare for nasjonen Norge, men også landsdelen, sier Morten Hansen fra Christianes Venner.

Fakta ”Christiane”

·         Bygget i 1879 ved Sandviken gård i Vestfold

·         Gikk i fraktefart langs kysten til Vestlandet fram til 1925

·         Gikk i sandfart med pussesand fra Drammenvassdraget fram til 1959

·         Ble overtatt av Drammen Sjøspeidergruppe i 1965

·         Fikk Riksantikvarens status som vernet skip i 1990

·         Fremstår i dag slik hun så ut i 1925Fakta Norsk Forening for Fartøyvern

·         Etablert i 1985

·         En frivillig medlemsorganisasjon for verneverdige fartøy

·         Arbeider for at historisk verdifulle fartøy får et varig vern og blir en viktig del av landets kulturminner slik at dette står i forhold til den formidable posisjon fiskeri, sjøfart og kystliv har hatt og har i Norge

·         I 2013 har foreningen 155 fartøy som medlemmer

·         Medlemsmassen varierer fra fiskefartøy, redningsskøyter, galeaser, jakter og dampskip

·         Medlemsfartøyene er lokalisert over hele landet


Tilbake