Desember 2013 fra LYDIA OG HARALD LYCHES FOND
Vår søknad til LYDIA OG HARALD LYCHES FOND gav uttelling.
Vi har fått kr 20.000,- til ny radar.
Nå blir det en radar som virker. Tusen takk !

00433 00775


Tilbake