Om Christiane


Christianes Venner ble dannet i 1982.

Foreningen hjelper sjøspeiderne med å vedlikeholde og restaurere skuta, og står for den daglige driften.

Gjeldende lover for Christianes Venner ble vedtatt på årsmøte 16. mars 1987. Lovene avløste de tidligere lover, samt samarbeidsavtale mellom støtteforeningen og 5. Drammen sjøspeidergruppe og "statutter for støtteforeningen vedr. drift av Christiane".

Her kan du lese Christianes Venners lover.