Tur på fjorden

Christiane har en ny driftsform fra 1. januar 2017.
Det innebærer at vi ikke lenger kan tilby ordinære utleieturer.
Vi ønsker imidlertid fortsatt å tilby turer knyttet til «ikke-komersielle» formål, gjerne knyttet til barn og unge.


Ta gjerne kontakt med oss for å høre om vi kan arrangere en tur for dere.


Navn


E-post


Telefon


Adresse


Postnr


Poststed


Kommentar