Innkalling til årsmøte
Årsmøte 2010 i Christianes Venner vil bli avholdt mandag 12. april 2010 klokken 1900 i styresalen hos Drammen havn.                                                                                         

Agenda før møtet

1. Valg av ordstyrer og referent
2. Styrets beretning og regnskap
3. Medlemskontigent for 2010
4. Budsjett
5. Valg av styre
6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomite
8. Innkommende forslag
9. Eventuelt
10. Status restaurering
11. Historien om Drammen Havn – Omvisning på Thor III
12. Avslutning

Vel møtt alle sammen!


Tilbake