Christianes gamle rigg på museum
http://christiane-drammen.no/new/images/stories/com_form2content/p1/f15/4.jpgDrammen Havn skal lage et maritimt museom i Skur 1 på kaia. Der vil den gamle riggen vil bli en del av utstillingen på dette museet.

Samtidig har Drammen Havn bidratt med 100.000 kr til Christiane og restaureringen som gjenstår.

Les mer på dt.no


Tilbake