Stor oppslutning rundt Christianes hjemkomst
http://christiane-drammen.no/new/images/stories/com_form2content/p1/f12/4.jpgÅrsmøte i Christianes Venner med påfølgende informasjonsmøte på Union Scene ble en kjempesuksess.

65 personer fikk med seg en omvisning ombord i Christiane som lå på brygga utenfor Union Scene.

Etterpå var det foredrag på Hovedscenen der forman Morten Hansen og sekretær Otto Rustand summerte opp Christianes historie og den omfattende skrogrestaureringen som har vært gjennomført siden 2006.


Tilbake