10.000,- fra Lydia og Harald Lyches Fond
Tirsdag 23. oktober ble tilldelingene fra Lyche fondet annonsert. Christianes Venner fikk i år tilldelt kr 10.000,- til oppgradering av sikkerhetsutstyr.

5. Drammen Sjø fikk i samme tildeling kr 5000,- til ny krybbe.


Tilbake