Årsmøte tirsdag 16. mars 2021

Kjære Christianes Venn,
OBS: pga Korona-pandemien blir det dessverre heller ikke i 2021 fysisk
årsmøte!

Med dette innkalles det, ifølge § 3 i foreningens lover, til årsmøte:
Dato: tirsdag 16. mars 2021, klokken: 18:00, sted: videokonferanse.

Tilkoblingsmulighet Teams: LENKE..

Saksliste:
0. Velkommen. Godkjenning av innkalling til årsmøtet
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Årsberetning om foreningens virksomhet i det forløpne år
3. Årsregnskap over anvendelsen av foreningens pengemidler
4. Medlemskontingent for 2021
5. Forslag til budsjett for 2021
6. Valg av styre
7. Valg av valgkomité
8. Innmeldte saker. Innstilling til styret og vedtak
9. Eventuelt/orienteringer
10. Foredrag v/ Alexander Ytteborg, Viken Fylkeskommune
11. Avslutning

Ref. pkt. 8.: innmelding av saker sendes til sekretær Bernt M. Winness:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 9. mars (dvs. ei uke før årsmøtet).

Årsberetning, referat fra årsmøtet 2020 o.a. blir tilgjengeliggjort.

Innstilling fra valgkomiteen informeres det om på møtet.

Ingen påmelding. Velkommen og vel møtt!

Pass på hverandre på betryggende måte og ta virus-hensyn!

PS: takknemlig for at du støtter oss gjennom å være en Grasrotgiver. Se:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=993766267

Med seilerhilsen
CHRISTIANES VENNER
for styret
---
Bernt M. Winness
Sekretær
Christianes Venner, Pb 2242, N-3003 DRAMMEN, NORWAY.
www.christiane-drammen.no


Tilbake