17. mai 2020

 

Kjære Christianes Venner,
På vegne av styret i Christianes Venner håper jeg alle har det bra. Det er
virkelig merkverdige tider vi er i nå. Covid-19 og tiltak for å begrense
smittespredning påvirker oss alle.

Nært forestående er 17. mai, som i år blir annerledes. Men tradisjonen tro,
det blir avholdt flaggheis på Drammen Havn ved Tollboden. Området nærmest
flaggheisingen prioriteres for de unge sjøspeiderne og vi andre kan fordele
oss godt spredt i bakgrunnen. Vi ber alle ta hensyn og følge gjeldende
anbefalinger og holde minimum 1 meters avstand.

Servering blir det dessverre ikke, så vil du ha kaffe eller annet, må du ta
med selv. Det blir heller ingen ombordstigning i Christiane. Det er ingen
påmelding for Christianes Venner, så har du anledning og vil oppleve
fellesskap på kaia, er du hjertelig velkommen! Vel møtt til arrangementet kl
07:50 ~ 09:00.

Smittevernveileder er distribuert til ansvarlige i 5. Drammen Sjø og
Christianes Venner.


OBS: den planlagte fjordturen 21. mai for Christianes Venner, er
beklageligvis utsatt på ubestemt tid.


Følg gjerne med på 5. Drammen Sjø og Christiane sin Facebook-gruppe for
informasjon:
https://www.facebook.com/groups/329469303750433/ (privat gruppe)
https://www.facebook.com/christianeavdrammen/


Med ønske om best mulig sommer og seilsesong, alt vel og at vi tar vare på
hverandre,


Msh
Christianes Venner
http://www.christiane-drammen.no/

---
Bernt M. Winness
SekretærTilbake