Galeasen Christiane er et av de få minner Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk på kysten. Christiane er bygget i 1879,
ved Sandviken gård mellom Svelvik og Sande. Fra 1925 er hun hjemmehørende i Drammen.100.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB  
Christianes Venner fikk i år tildelt kr 100.000,- til innkjøp av nytt vinterdekke. 

Dette gjør at vi kan ta godt vare på Christiane også om vinteren.

5. Drammen Sjø fikk i samme tildeling 350.000,- til ytterligere oppgradering av Vakta. 

Tusen takk! 

Tilbake
Aktiviteter